Aktualności

 

Zakończenie Starego Roku - 31. 12. 2022 r.

 

Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi.

 

Drodzy Parafianie,

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

 

Kazanie na zakończenie roku posiada zawsze szczególną ekspresję
i wyjątkowy charakter. Winno bowiem podsumowywać cały kończący się rok, 12 mijających miesięcy, tak szybko mijających. Jest to kazanie, które winno prowadzić wspólnotę parafialną, a w niej każdego z nas osobiście, do rozliczenia się przed Bogiem z włodarstwa całego roku, winno wprowadzeniem do zaśpiewania Bogu zarówno dziękczynnego Te Deum, jak i przebłagalnych Suplikacji.

Drodzy Bracia i Siostry,

W imię Boże żegnamy 2022 rok. Za każdym razem dzień św. Sylwestra skłania nas do głębszej refleksji nad mijającym czasem. Dostrzegamy, że dni odchodzą bezpowrotnie, mijają niepostrzeżenie. Jesteśmy coraz starsi, nawet, jeśli jeszcze ciągle młodzi.

Mijający rok obfitował w wiele smutnych i radosnych wydarzeń w życiu naszej Ojczyzny, Kościoła w Polsce, Archidiecezji Krakowskiej i naszej parafii. Wymienię tylko najważniejsze:

W dniu dzisiejszym – 31 grudnia 2022r. o godz. 9.34 odszedł do Domu Ojca Ojciec Święty Benedykt XVI. Był najbliższym współpracownikiem naszego Papieża – Św. Jana Pawła II. Pełnił posługę Piotrową d 19 kwietnia 2005r. do 11 lutego 2013r., kiedy z powodów zdrowotnych abdykował. Był wybitnym teologiem i papieżem zatroskanym o Kościół. Jego zawołanie biskupie i papieskie Cooperatores Veritatis (Współpracownicy prawdy) zostanie dla nas duchowym testamentem i wezwaniem do gorliwego życia chrześcijańskiego.

15 stycznia– Bp Wiesław Lechowicz, dotychczas biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej i delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej został mianowany przez Franciszka nowym biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej odbył 12 lutego.

10 lutego przybyła do naszej parafii Ikony Świętej Rodziny. Peregrynacja trwała dobę i zgromadziła wielu parafian korzystających ze sposobności, by otoczyć modlitwą nasze rodziny. Modliliśmy się o potrzebne dla nich łaski i o dar wytrwania dla rodzin przeżywających kryzysy. Mszy na przywitanie wizerunku Świętej Rodziny przewodniczył Ks. Bp Janusz Mastalski.

24 lutego– NASTĄPIŁA AGRESJA ROSJI NA UKRAINĘ I WYBUCHŁA WOJNA. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, solidarność ze wszystkimi Ukraińcami – w Polsce i na Ukrainie – oraz zapewnienie o bliskości, modlitwie i gotowości ze strony Kościoła w Polsce wyraził w specjalnym apelu przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Na jego apel, w niedzielę 27 lutego oraz w Środę Popielcową w kościołach w całej Polsce odbyły się zbiórki do puszek. Zebrano 32 mln zł – to rekord w historii podobnych akcji Caritas Polska. Od dnia rosyjskiej inwazji trwa wielka akcja pomocy Ukrainie – zarówno na miejscu jak i w naszym kraju – świadczona przez diecezje, wspólnoty zakonne, ruchy i stowarzyszenia, parafie i osoby indywidualne. Również nasza parafia włączyła się w te działania poprzez zorganizowanie zbiórek pieniężnych i materialnych. Jako wspólnota udzieliliśmy gościny rodzinom ukraińskim. Zarówna w naszych domach, jak również w budynku plebani.

25 marca– W łączności z papieżem Franciszkiem abp Wojciech Polak dokonał w katedrze gnieźnieńskiej aktu poświęcenia całej ludzkości, a zwłaszcza Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Od 27 marca do 30 odbyły się na naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Artur Czepiel, obecnie Archidiecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej i duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, a wtedy wikariusz parafii Św. Judy Tadeusza w Krakowie Czyżynach.

27 kwietnia – Zmarł bp Adam Lepa, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, b. przewodniczącym Komisji KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, wieloletni członek Rady Programowej KAI. Miał 83 lata.

1 czerwca – 217 nowych księży diecezjalnych wyświęconych zostało w tym roku w Polsce, w naszej diecezji było to 8 kapłanów. To znaczący spadek liczby powołań.

6 czerwca – W Zakopanem świętowano 25. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ojciec Święty odwiedził wtedy Kraków, Zakopane i Ludźmierz. W wydarzeniu upamiętniającym tzw. “Hołd górali” uczestniczyli polscy biskupi, którzy w dniach 6-7 czerwca spotkali się w Zakopanem na zebraniu plenarnym. W drodze powrotnej w Krzeczowie został poświęcony krzyż upamiętniający Pontyfikat naszego wielkiego rodaka Św. Jana Pawła II.

11 czerwca – We Wrocławiu odbyła się beatyfikacja s. Marii Paschalis Jahn i 9 towarzyszek, sióstr elżbietanek pochodzenia niemieckiego. Wobec inwazji wojsk sowieckich pod koniec II Wojny Światowej na terenie Dolnego Śląska, nie zdecydowały się one na ucieczkę lecz zostały przy osobach, którymi się opiekowały: starszymi, chorymi, potrzebującymi. Wszystkie zginęły z rąk żołnierzy radzieckich broniąc czystości własnej i innych osób.

6 sierpnia – Na autostradzie A4 w okolicach miejscowości Varazdin w Chorwacji doszło do wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami zmierzającymi do Medziugorie. Zginęło 12 osób, 30 zostało rannych.

22 października – Bp Szymon Stułkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem płockim. Ingres do katedry płockiej odbył się 26 listopada.

27 listopada – W III Niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy rok duszpasterski pod hasłem “Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Wprowadzając w nowy rok duszpasterski bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP powiedział, że “Wiara w Kościół jest rzeczą trudną, gdyż obecność Boga w Kościele jest nierzadko przysłonięta naszym ludzkim grzechem, który niszczy jedność z Bogiem, pokój Boży w nas i wspólnotę wiary. Musimy więc Kościół oczyszczać z tego wszystkiego co uderza w jedność, w świętość, w powszechność i w apostolskość Kościoła. Jakakolwiek rysa na którymś z tych przymiotów Kościoła sprawia, że zaciemniamy prawdę, że Kościół jest Boży”.

17 grudnia – Papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi z Markowej na Podkarpaciu. W 1942 r. zostali oni zamordowani przez Niemców za ukrywanie Żydów. Data i miejsce beatyfikacji podana zostanie w późniejszym terminie. Uroczyste ogłoszenie decyzji papieża miało miejsce w domu biskupów przemyskich.

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Ten mijający rok był, gdy chodzi o zaplanowane prace i remonty, bardzo pomyślny dla naszej parafii.

Ofiarnym staraniem parafian prace te udało się zrealizować. Chronologicznie:

 • Wykonano rurociągi służące odwodnieniu cmentarza, pozostało wykonanie sączków w górnej części cmentarza.
 • Odnowiono wystrój kaplicy Matki Bożej Krzczonowskiej.
 • Dokonano renowacji zabytkowego ołtarza pochodzącego z wcześniejszego kościoła wraz z obrazami i figurami.
 • Dokonano renowacji i podświetlenia wotów w kaplicy Matki Bożej Krzczonowskiej.
 • Odnowiono zabytkowe figury Św. Józefa i Św. Antoniego pochodzących ze starego kościoła.
 • Odnowiono i zakonserwowano posadzkę w kościele.
 • Nasadzono skarpę przy drodze wjazdowej do kościoła od strony plebani.
 • Wymieniono oświetlenie drogi procesyjnej dookoła kościoła i wymieniono częściowo instalację elektryczną.
 • Wymieniono sterowanie oświetleniem czasowym dookoła kościoła.
 • Wymieniono drzwi do salek na plebanii na energooszczędne.
 • Wymieniono kostkę brukową i wyrównano drogę na cmentarz.
 • Wykonano chodnik wzdłuż muru cmentarnego poprawiając estetykę cmentarza i zapobiegając zarastaniu tego terenu.
 • Wymieniono ogrzewanie w kaplicy Matki Bożej Krzczonowskiej.
 • Dokonano modernizacji systemu rekuperacji w Sali pod kościołem, gdzie przechowywane są feretrony.
 • Zmodernizowano częściowo i naprawiono system sterowania dzwonami.
 • Zakupiono kamery które zostaną zainstalowane jako system monitorowania parkingu i cmentarza. Prace instalacyjne zostaną wykonane już w kolejnym roku.

Na koniec roku 2022 parafia jest bez długów. Wszystkie zobowiązania wobec wykonawców, Kurii Metropolitalnej czy dostawców energii są uregulowane. Jedyny dług jaki posiadamy to tylko wobec Miłosiernego Boga, a ten spłacamy gorliwym życiem i miłością bliźniego.

Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym udało się te prace zrealizować.  Osobom, które włączyły się w nie poprzez osobistą pracę i użyczenie swojego sprzętu. Wiele osób czyni to całkowicie bezimiennie zastrzegając sobie, że czynią to z pobudek wiary i nie chcę by im dziękować. To, że parafia pięknieje, to owoc zgodnej naszej współpracy. W tym miejscu chciałbym podziękować moim poprzednikom, i Wam za parafialny zwyczaj ofiary składanej przy kolędzie na cele remontowe. Ułatwia to znacznie planowanie prac.

 

W tym miejscu pora spojrzeć w zbliżający się 2023r. Chciałbym prosić w tym roku o zgłoszenie się osób odpowiedzialnych za groby na cmentarzu parafialnym. Co do prac to:

 • chcemy dokończyć odwodnienie terenu cmentarza,
 • wymienić okna w kościele na takie, które pozwolą nam zachować ciepło w kościele,
 • zmodernizować i ocieplić drzwi do kościoła.
 • kontynuować zagospodarowywanie skarp przy kościele i cmentarzu.

Bardzo mi zależy by w nowym roku została powołana Rada Parafialna. Jest to ważny organ wspierający dobrym funkcjonowaniu parafii. Już rok temu zapowiadałem, że po przejściu całej parafii w ramach wizyty duszpasterskiej i poznaniu wszystkich parafian będę chciał to uczynić. To nastąpi w tym roku.  

Prace te zostały wykonane pomimo drastycznego wzrostu cen ponoszonych przez parafię na energię elektryczną i gaz.

 

 

 

Bracia i Siostry,

Parafia to nie tylko remonty i sprawy materialne, ale to przede wszystkim życie duchowe wiernych. Można przecież mieć piękne kościoły, do których niewiele osób przychodzi, jak na zachodzie Europy, można mieć piękne i wygodne domy, w których nikt nie mieszka lub nie chce mieszkać. Tylko skrótowo podam najważniejsze dane:

 1. w naszej parafii przyjęło chrzest 32 dzieci, 4 mniej niż rok temu;
 2. do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w dniu 3 maja, przystąpiło 29 dzieci, uczniów klas III szkoły podstawowej, o 12 mniej niż w poprzednim roku;
 3. sakrament małżeństwa przyjęło 11 par, o 3 mniej niż rok temu;
 4. w mijającym roku do wieczności odeszło 36 osób (31 z Krzczonowa i 5 z Zawadki) osób, o 11 więcej niż w poprzednim roku.
 5. W ostatnią niedzielę października liczyliśmy wiernych. Na Mszach uczestniczyło ok. 1356 osób. Jeżeli przyjmiemy, że nasza parafia liczy ok. 2000 wiernych, to statystycznie uczestnictwo jest znacznie powyżej średniej diecezji.

         W minionym roku zostały zorganizowane wydarzenia mające na celu ożywić po pandemii naszą wspólnotę.

Było to zorganizowanie parafialnego pochodu Trzech króli 6 stycznia w godzinach popołudniowych. Pochód przeszedł ze strażnicy OSP w Krzczonowie do kościoła, gdzie zgromadziliśmy się by śpiewać kolędy.

W maju zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Włoch. Uczestniczyliśmy w modlitwie z papieżem Franciszkiem, odwiedziliśmy również Asyż, Gargano czy San Giovanni Rotondo.

Parafia zorganizowała kolonię letnią dla dzieci na Mazurach, w której wzięło udział 50 uczestników w lipcu br.

Pojechaliśmy we wrześniu na pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

W listopadzie parafia zorganizowała pielgrzymkę do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie.

Wielką radością napawa fakt, że w listopadzie zostało pobłogosławionych 12 nowych lektorów, którzy podjęli posługę czytania Słowa Bożego w naszej parafii, a 5 lektorów uczestniczy w diecezjalnym kursie ceremoniarzy liturgicznych organizowanym przez Archidiecezję Krakowską w Sanktuarium Jana Pawła II  w Krakowie. Ich błogosławieństwo dokona się w maju przyszłego roku.

Moi Drodzy,

Parafia jest bogata ludźmi zaangażowanymi w jej życie religijne, duszpasterskie. Chciałbym w tym miejscu, podziękować wszystkim, którzy to religijne bogactwo ubogacają i pomnażają. Wymieniając, dziękuję ks. Adamowi za pomoc i wsparcie w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich. Za życzliwą radę i oparcie. Dziękuję za zaangażowanie i gorliwość Panom Kościelnemu i Organiście, Liturgicznej Służbie Ołtarza, osobom zaangażowanym w Honorową Straż Serca Pana Jezusa, zelatorom i zelatorkom oraz członkom 16 Róż Różańcowych z Krzczonowa i 2 z Zawadki, Chórowi parafialnemu i scholom: dziecięcej i młodzieżowej. Szczególnie dziękuję Grupie młodzieżowej za zaangażowanie liturgiczne w życie parafii, budowę szopki, Ciemnicy czy Grobu Bożego. Dziękuję Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii za troskę o chorych. Dziękuję grupie św. Rity za troskę o piękno zieleni wokół kościoła. Dziękuję grupie o. Pio i grupie adorującej Najświętszy Sakrament w czwartki.

 Wam drodzy parafianie za Waszą całoroczną troskę o nasz Dom Boży wyrażająca się w trosce o jego czystość poprzez jego sprzątanie i piękno poprzez ofiarność.

Jestem wdzięczny za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary, za waszą serdeczność i troskę o naszą parafię i jej potrzeby. Bóg zapłać!

Wszystkim Wam kochani parafianie, wam, którzy tu dzisiaj jesteście i tym, którzy pozostali w domach, życzę Szczęśliwego Nowego Roku, żyjcie zawsze z Bogiem i jego Matką, niech święty nasz Patron Stanisław BM Was i wszystkie rodziny naszej parafii otacza swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga.

Za to co było słabe i niedobre przeprośmy teraz Pana Boga, a na koniec Mszy Św. wyśpiewajmy dziękczynny hymn…

Cytaty

Rozum bez wiary prowadzi do pychy, a wiara bez rozumu do powierzchownej duchowości | św. Jan Paweł II

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.