Kraków, dnia 22 czerwca 2022 r. 

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W 42. PIESZEJ PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 

Drodzy Archidiecezjanie, 

Jezus Chrystus wielokrotnie przekazywał swoim uczniom orędzie pokoju. Podczas  Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku zwrócił się do Apostołów słowami: „Pokój  zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie  trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14,27). Po swoim zmartwychwstaniu Chrystus  przychodząc do swoich Uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, obdarzył ich swoim  pokojem. Następnie posłał swoich Uczniów, aby głosili światu pełną pokoju i radosną  nowinę: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). 

Przesłanie Jezusa Chrystusa jest wciąż aktualne. Pragnieniem Chrystusa jest,  abyśmy w czasie zamętu i toczącej się tuż obok nas wojny, nieśli światu orędzie pokoju.  Skąd go czerpać? Jezus Chrystus zapewnił nas: „Oto Ja jestem z Wami przez wszystkie  dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20b). Chrześcijanin umocniony tymi słowami może  się z ufnością zwrócić do samego Jezusa, który jest źródłem i gwarantem pokoju. 

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w 42. Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę  – do tronu Maryi, naszej Królowej i Matki – która będzie miała miejsce w dniach od 6 do  11 sierpnia tego roku. Niech udział w pielgrzymowaniu do Pani Jasnogórskiej będzie  wyrazem miłości i oddania, powierzeniem siebie samych i noszonych w sercach spraw 

Maryi, która trwała wiernie przy swoim Synu we wszystkich okolicznościach życia. Z serdecznym pozdrowieniem i pasterskim błogosławieństwem 

 Marek Jędraszewski 

 Arcybiskup Metropolita Krakowski

Cytaty

Nie ma znaczenia ile razy upadniesz, bo zawsze możesz wstać. | ks. Piotr Pawlukiewicz

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.