PLAN WIZYTY :

2022r.

27.12 – wtorek - Zawadka cz.1 i Jaworzyny

28.12 – środa – Zawadka cz. 2 i rola Rusnaki

29.12 – czwartek – role Cyrla, Ostoje, Proszki i Leśni

30.12 – piątek – rola Proszkowce,

31.12 – sobota – rola Dziejce.

2023r.

2.01 – poniedziałek – rola Grygi

3.01 – wtorek – rola Bryle

4.01 – środa – role Korzenie, Sabały i Pachury

5.01 – czwartek – role Pawliki, Raki i Jamrozy

7.01 – sobota – role Pierony i Hanuszki

 

9.01 – poniedziałek – rola Zagrody

10.01 – wtorek – rola Morgi

11.01 – środa – rola Wróble i Wójtowce

12.01 – czwartek – role Gracze i Tajsy

14.01 – sobota – rola Spyrki

 

Cytaty

Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie | Encyklika "Fides et ratio" papieża Jana Pawła II

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.