Misje mają swój początek w Chrystusie, to On jak czytamy w Ewangelii według św. Marka, mówi do uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” ( Mk 16, 15), a następnie umacnia swoich uczniów w tym zadaniu, zsyłając im Ducha Świętego, zgodnie z obietnicą objawienia Boga całej ludzkości. 

W niedzielę 13.02.2022 r. naszą parafię odwiedził Pallotyn- ks Jerzy, będący współbratem naszego rodaka księdza Stanisława Filipka. W kazaniu do nas skierowanym, w momentami poruszający i obrazowy sposób rozwinął w jaki sposób już przez 50 lat polscy Pallotyni  realizują przesłanie św. Wincentego Pallotyna „starajcie się zrobić wszystko co możecie, przy pomocy modlitwy i czynu, by cały świat mógł poznać i pokochać Jezusa”. Ks. Jerzy skierował do nas słowa podziękowania za modlitwę, która jak powiedział jest fundamentem i wielką siłą oraz za składaną przez nas ofiarę, często niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańcom terenów dokąd udają się Pallotyni. 

Ksiądz Jerzy posługując się przykładem naszego rodaka wskazał na jedność pomiędzy nami, a krajami w których przebywają misjonarze, bowiem to w dzieciństwie w rodzinnych miejscowościach uczą się oni wiary, wrażliwości, pracy, czułości, które potem wiozą ze sobą do pracy na inne kontynenty. 

Nawiązując do ostatnich wydarzeń w naszej Parafii - nawiedzenia ikony Świętej Rodziny, zwrócił uwagę, jak ważną do odkrycia na nowo dla nas wszystkich, szczególnie w naszych rodzinach jest modlitwa różańcowa. "Różaniec to nie klepanie paciorków dla starszych ludzi. Różaniec to Twoje życie! Życie Twojej rodziny!" - zauważył kaznodzieja. "W naszych wspólnotach domowych powinniśmy wrócić do modlitwy Różańcem, aby nasze życie było piękniejsze. Modlitwa to niezwykła oręż w walce ze złem tego świata!" - mówił ks. Jerzy.

Misyjna działalność Kościoła to nasze wspólne dzieło i nasza wspólna odpowiedzialność. Jak wspomina słowa Jezusa św. Łukasz w zredagowanej przez niego Ewangelii: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.  ( Łk 10, 2 ). Takie też słowa kierują do nas misjonarze- nie ustawajmy w modlitwie za nich, za robotników ponoszących trud pracy w polu Pańskim oraz prośmy by nie brakowało rąk do tej trudnej, ale pięknej bo szerzącej miłość Boga pracy.

Po Mszach Świętych przed kościołem, każdy chętny mógł wesprzeć misje finansowo, kupując przywiezione przez naszego gościa pamiątki z Afryki, w postaci m.in. wytwarzanych przez tamtejszych mieszkańców kaw, herbat, czy książek pisanych przez księży Pallotynów. Bóg zapłać za każdą ofiarę.