Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w kościele parafialnym w każdą niedzielę miesiąca na sumie o godz. 11.00.

Dziecko do chrztu świętego należy zapisać w kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby:

  • żyjące tylko na kontrakcie cywilnym
  • nie uczęszczające regularnie na Mszę św.
  • nie przystępujące do Sakramentów świętych
  • nie uczęszczający na lekcje religii (dotyczy młodzieży szkolnej)
  • publiczni gorszyciele