Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w kościele parafialnym w każdą niedzielę miesiąca na sumie o godz. 11.00.

Dziecko do chrztu świętego należy zapisać w kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby:

  • żyjące tylko na kontrakcie cywilnym
  • nie uczęszczające regularnie na Mszę św.
  • nie przystępujące do Sakramentów świętych
  • nie uczęszczający na lekcje religii (dotyczy młodzieży szkolnej)
  • publiczni gorszyciele

Cytaty

Człowiek nie modli się, aby powiedzieć Bogu co On ma zrobić, ale aby Bóg powiedział, co człowiek ma zrobić. | św. Augustyn

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.