1. zgłosić jak najszybciej ustalając miejsce i czas pogrzebu z duszpasterzem

2. dostarczyć kartę zgonu do kancelarii parafialnej (koniecznie przed pogrzebem)

3. dostarczyć zaświadczenie o zaopatrzeniu Świętymi Sakramentami (o ile osoba zmarła w szpitalu lub innej parafii)

4. obecność innego księdza (z rodziny lub bliskiego znajomego) uzgodnić z miejscowym duszpasterzem