1. zgłosić jak najszybciej ustalając miejsce i czas pogrzebu z duszpasterzem

2. dostarczyć kartę zgonu do kancelarii parafialnej (koniecznie przed pogrzebem)

3. dostarczyć zaświadczenie o zaopatrzeniu Świętymi Sakramentami (o ile osoba zmarła w szpitalu lub innej parafii)

4. obecność innego księdza (z rodziny lub bliskiego znajomego) uzgodnić z miejscowym duszpasterzem

Cytaty

Boże mój, gdybym dziś stracił nadzieję, przypomnij mi, że Twoje plany są lepsze od moich.

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.