Aktualności

 Zakończenie Starego Roku - 31. 12. 2023 r.

 

Drodzy Parafianie,

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

 

W imię Boże żegnamy 2023 rok. Za każdym razem dzień św. Sylwestra skłania nas do głębszej refleksji nad mijającym czasem.

Mijający rok obfitował w wiele smutnych i radosnych wydarzeń w życiu naszej Ojczyzny, Kościoła w Polsce, Archidiecezji Krakowskiej i naszej parafii. Wymienię tylko najważniejsze:

Mijający rok to drugi rok wojny na Ukrainie.

15 października odbyły się w naszym kraju wybory parlamentarne. Ich frekwencja była ogromna (74,3 proc.). Po ośmiu latach zmieniła się władza. PiS, choć zajęło w wyborach pierwsze miejsce, nie zdołało utworzyć Rządu. Wykorzystała to opozycja. KO, Trzecia Droga oraz Lewica połączyły siły po wyborach i objęły władzę. “Trzeba założyć, że ktokolwiek stworzy w Polsce rząd, będzie miał także etyczny słuch społeczny. Dajmy ludziom szansę i patrzmy w przyszłość z nadzieją, wynikającą choćby z chrześcijaństwa” – powiedział kard. Kazimierz Nycz w powyborczym wywiadzie dla KAI podsumowujące to wydarzenie.

W życiu Kościoła.

Początek roku przyniósł uroczystości pogrzebowe Ojca Świętego Benedykta XVI, który zmarł 31 grudnia 2022r. o godz. 9.34. Był najbliższym współpracownikiem naszego Papieża – Św. Jana Pawła II. Pełnił posługę Piotrową od 19 kwietnia 2005r. do 11 lutego 2013r., kiedy z powodów zdrowotnych abdykował. Był wybitnym teologiem i papieżem zatroskanym o Kościół. Jego zawołanie biskupie i papieskie Cooperatores Veritatis (Współpracownicy prawdy) jest dla nas duchowym testamentem i wezwaniem do gorliwego życia chrześcijańskiego.

28 stycznia- Papież przyjął rezygnację bp. Jana Kopca z posługi biskupa gliwickiego i mianował biskupem tejże diecezji 62-letniego ks. Sławomira Odera. Ks. Oder był m.in. postulatorem rzymskim sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

3 lutego - Papież przyjął rezygnację bp. Edwarda Dajczaka z urzędu biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Nowym biskupem tej diecezji mianował 58-letniego bp. Zbigniewa Zielińskiego, dotychczasowego koadiutora.

20 lutego- Zmarł prof. Stanisław Grygiel, bliski przyjaciel i współpracownik św. Jana Pawła II, profesor Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Miał 89 lat.

24 lutego -Przypadła rocznica agresji Rosji na Ukrainę. - Caritas Polska zebrała na pomoc dla Ukraińców w ciągu pierwszego roku rosyjskiej agresji na Ukrainę ponad 150 mln zł, a dodatkowo koszt wsparcia udzielonego przez Caritas Polska i Caritas diecezjalne wyniósł blisko 600 mln zł. Nasza parafia również ma swój wkład poprzez zorganizowane zbiórki, a także poprzez udzielenie gościny w naszej parafii rodzinie z Ukrainy, która mieszka w domu parafialnym.

4 czerwca- Przejściem tysięcy młodych ludzi przez Bramę-Rybę zakończyło się XXVII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych „Lednica 2000”. W tym roku odbyło się pod hasłem „Idź za Barankiem”.

9 lipca - Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś został przez papieża Franciszka ogłoszony kardynałem. Dziewiąty konsystorz tego pontyfikatu, na którym Ojciec Święty wręczył insygnia kardynalskie 21 purpuratom, odbył się w Watykanie 30 września.

1-6 sierpnia - Ponad 25 tys. osób z całej Polski uczestniczyło w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Wydarzenie, w którym wziął udział papież Franciszek, odbyło się pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). W wydarzeniu tym wzięło udział ok. 1,5 mln młodych ze 190 krajów. Na zakończenie Ojciec Święty zaprosił młodych na następne ŚDM, które odbędą się w 2027 roku w stolicy Korei Południowej – Seulu.

10 września - W Markowej na Podkarpaciu odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów - małżeństwa Józefa i Wiktorii i ich siedmiorga dzieci. W wydarzeniu uczestniczyło około 30 tys. wiernych. Sercem dzisiejszej uroczystości jest miłość oraz otwarta na bliźniego postawa rodziny Józefa i Wiktorii – powiedział w homilii kard. Marcello Semeraro. Wraz z prefektem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych Mszę św. celebrowało ponad 100 biskupów z kraju i zagranicy.

25 października - Zmarła dr Wanda Półtawska, współpracowniczka św. Jana Pawła II, lekarka, w czasie wojny więźniarka Ravensbrück, b. członkini Papieskiej Rady ds. Rodziny, odznaczona Orderem Orła Białego. Miała 101 lat.

29 listopada, We Włoszech świętowano 800. rocznicę zatwierdzenia przez papieża Honoriusza III napisanej przez św. Franciszka Reguły Braci Mniejszych.

3 grudnia – Od Adwentu rozpoczął się nowy rok duszpasterski pod hasłem “ UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA”.

8 grudnia - Na Jasnej Górze uroczyście obchodzono 70. rocznicę Apelu Jasnogórskiego. - Jakże nam wszystkim, którzy dziś wspominamy błogosławiony początek tej apelowej modlitwy potrzeba być przy Tobie, Maryjo. I za św. Janem Pawłem II powtórzyć „Jestem przy Tobie!” – powiedział Prymas Polski abp Wojciech Polak

20 grudnia - Zmarł ks. inf. Ireneusz Skubiś, wieloletni (1981-2011) redaktor naczelny katolickiego tygodnika “Niedziela”. Duchowny miał 85 lat.

W wymiarze naszej parafii.

Rekolekcje parafialne wygłosił w naszej parafii w dniach od 19.03 do 22.03.
(IV Niedziela Wielkiego Postu) ks. dr Piotr Kroczek.

Odpust parafialny 7 maja na św. Stanisława BM odprawił ks. Włodzimierz Kurek, jubilat obchodzący w tym roku 25 rocznice święceń kapłańskich, odbywający przed laty praktykę diakona w naszej parafii.

Ważnym wydarzeniem w naszej parafii była również wizytacja kanoniczna. Ostatnia odbyła w 2015 roku, kiedy proboszczem był ks. kan. Zbigniew Książkiewicz. Jej charakter określają przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego parafii. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poprzez swoich przedstawicieli poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Dokonana zostaje kontrola aktualności dokumentacji i badany jest stan finansów parafii. Nasza parafia przeszła w tym roku taką wizytację, czego wyrazem i posumowaniem była wizyta ks. Bp. Janusza Mastalskiego 10 września br. Z otrzymanego przez parafie dokumentu podsumowującego to wydarzenie wyłania się bardzo pozytywny obraz naszej parafii. Biskup nie miał żadnych zastrzeżeń do jej funkcjonowania. Wielkie wrażenia na nim zrobiła liczba Róż Różańcowych. Dał tez wyraz zadowoleniu, że tak wiele osób angażuje się w sprawy parafii.

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Ten mijający rok był, gdy chodzi o zaplanowane prace i remonty, bardzo pomyślny dla naszej parafii.

Ofiarnym staraniem parafian prace te udało się zrealizować:

 • wykonano odwodnienie w górnej części cmentarza.
 • wymieniono część okien w kościele na energooszczędne ( 4 okna po lewej stronie kościoła),
 • zmodernizowano i ocieplono drzwi do kościoła, prace te zostały poszerzone o renowacje wszystkich drzwi w kościele, wymieniono zamki na bezpieczniejsze,
 • zasypano rów na dolnym parkingu, w jego miejsce kładąc podziemny rurociąg,
 • naprawiono chodnik na cmentarzu parafialnym przy drugim wejściu na cmentarz,
 • usunięto zbędny budynek sklepiku i nieczynne toalety na skarpie,
 • usunięto pozostałe drzewa na skarpie przy kościele odsłaniając w pełni bryłę kościoła,
 • nasypano skarpę i w większej części poryto ja włókniną, część pracy musieliśmy odłożyć z powodu braku ziemi i podejmiemy je w przyszłym roku,
 • zainstalowano kamery które monitorują dolne parkingi przy kościele, przy kapliczce Matki Bożej i wejścia na teren cmentarza. Inwestycja ta podniosła pozom bezpieczeństwa na terenie przykościelnym.

Na koniec roku 2023 parafia jest bez długów. Wszystkie zobowiązania wobec wykonawców, Kurii Metropolitalnej czy dostawców energii są uregulowane. Jedyny dług jaki posiadamy to tylko wobec Miłosiernego Boga, a ten spłacamy gorliwym życiem i miłością bliźniego.

Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym udało się te prace zrealizować.  Bardzo dziękuje Osobom, które włączyły się w nie poprzez osobistą pracę i użyczenie swojego sprzętu. Bardzo dziękuję firmie stolarskiej za rzetelna i dokładną prace przy modernizacji i wymianie stolarki drzwiowej i okiennej. Dziękuję parafianom, którzy pomogli pozyskać parafii ziemię na nasypy skarpy i bezpłatnie ją przywieźli do parafii. Osobom, które bezinteresownie wykonały prace przy nasypie, często w nie zrażając się trudnymi warunkami atmosferycznymi i przeciwnościami.  Dziękuję OSP w Krzczonowie za pomoc w usunięciu drzew przy kościele, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi. Nie podaje tutaj nazwisk, bo wiele osób ni życzy sobie tego czyniąc to z pobudek wiary i nie chcę by im publicznie dziękować. To, że parafia pięknieje, to owoc zgodnej naszej współpracy. W tym miejscu chciałbym podziękować moim poprzednikom na urzędzie proboszcza, i Wam za parafialny zwyczaj ofiary składanej przy kolędzie na cele remontowe. Ułatwia to znacznie planowanie prac.

W tym miejscu pora spojrzeć w zbliżający się 2024r. Chciałbym prosić, podobnie jak w ubiegłym roku, o zgłoszenie się osób odpowiedzialnych za groby na cmentarzu parafialnym.

Co do prac to:

 • chcemy dokończyć wymianę pozostałych okiem w kościele (po prawej stronie i na chórze),
 • rozebrać zniszczony i stwarzający zagrożenie budynek starej plebani,
 • zagospodarować odsłonięty plac między kościołem a plebanią,
 • doświetlić dodatkowym oświetleniem wejście na cmentarz parafialny,
 • uzupełnić braki w ogrodzeniu powstałe na skutek usunięcia kiosku,
 • dokończyć prace przy budowie skarpy przy kościele i rozpocząć proces nasadzania roślin,
 • patrząc na to co się dzieje w Kraju, parafia musi podjąć prace związane z pozyskaniem salki katechetycznej mogącej służyć nie tylko do celów katechetycznych, ale i także jako miejsce spotkań dla grup parafialnych. Sala ta musi spełniać standardy umożliwiające naukę dzieci i młodzieży.

Bracia i Siostry,

Parafia to nie tylko remonty i sprawy materialne, ale to przede wszystkim życie duchowe wiernych. Życie duchowe, sakramentalne jest realnym wyrazem żywotności parafii. Tylko skrótowo podam najważniejsze dane:

 1. w naszej parafii przyjęło chrzest 32 dzieci, czyli dokładnie tyle samo dzieci co rok temu, na 32 chrzty 3 były z Zawadki;
 2. do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w dniu 3 maja, przystąpiło 29 dzieci, uczniów klas III szkoły podstawowej, tyle samo co w roku poprzednim;
 3. sakrament bierzmowania przyjęło 56 osób,
 4. sakrament małżeństwa przyjęło 17 par, o 6 więcej niż rok temu;
 5. w mijającym roku do wieczności odeszło 28 osób (23 z Krzczonowa i 5 z Zawadki) osób, o 8 mniej niż w poprzednim roku.
 6. w ostatnią niedzielę października liczyliśmy wiernych. Na Mszach uczestniczyło ok. 1297 osób. To nadal średnia wyższa niż w diecezji, jeżeli przyjmiemy, że nasza parafia liczy ok. 2000 wiernych.

W tym roku rozdaliśmy 59 tyś. Komunii św. Rok temu 47 tyś. Wzrost o 12 tyś.

         W minionym roku zostały zorganizowane wydarzenia mające na celu ożywić naszą wspólnotę.

Szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza wstąpiło 3 chłopców.

W maju zorganizowaliśmy pielgrzymkę lotniczą do Grecji śladami św. Pawła. Odwiedziliśmy miejsca związane z osoba Apostoła Narodów Ateny, Saloniki, Korynt czy Filippi. Odprawiana w tych miejscach Msza Święta była dla nas umocnieniem i wezwaniem do dawania świadectwa wierze w świecie współczesnym.

W grudni parafia zorganizowała pielgrzymkę do Sanktuarium beatyfikowanych we wrześniu w Markowej bł. Rodziny Ulmów.

Bardzo cieszę się, że z początkiem roku udało w wyborach wyłonić Radę Parafialną. Jest to ważny organ wspierający proboszcza w dobrym funkcjonowaniu parafii. Rada ta podjęła już działanie. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy kierując się autentyczną troską o jedność i dobro parafii realizują tą misję. Dziękuję za bezinteresowną prace i życzliwe doradztwo.

 

Moi Drodzy,

Parafia jest bogata ludźmi zaangażowanymi w jej życie religijne, duszpasterskie. Chciałbym w tym miejscu, podziękować wszystkim, którzy to religijne bogactwo ubogacają i pomnażają. Wymieniając, dziękuję ks. Adamowi za pomoc i wsparcie w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich. Za życzliwą radę i oparcie. Dziękuję za zaangażowanie i gorliwość Panom Kościelnemu i Organiście. Pani Agacie Spyrce za troskę o wystrój kościoła na różne wydarzenia parafialne, dekorowanie Świątyni kwiatami. Ceremoniarzom Parafialnym za troskę o przygotowanie liturgii. Liturgicznej Służbie Ołtarza za gorliwa służbę przy ołtarzu. Osobom zaangażowanym w Honorową Straż Serca Pana Jezusa, zelatorom i zelatorkom oraz członkom 16 Róż Różańcowych z Krzczonowa i 2 z Zawadki za troskę o modlitwę różańcową przez cały rok i prowadzenie różańców w październiku, za modlitwę pierwszopiatkową. Chórowi parafialnemu i scholii dziecięcej „Słowiki” za piękny śpiew. Szczególnie scholii dziecięcej dziękuję za reprezentowanie parafii na licznych konkursach, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia. Ostatnie, o których nie zdążyłem jeszcze poinformować to  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Waganowicach i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Świątecznej „Pod Choinkę”. Szczególnie dziękuję Wojciechowi Janickiemu za projekt i za budowę szopki, Ciemnicy czy Grobu Bożego. Dziękuję młodzieży za pomoc w tych działaniach.  Dziękuję Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii za troskę o chorych i pomoc w udzielaniu Komunii Świętej w czasie Mszy Świętych. Dziękuję grupie św. Rity za troskę o piękno zieleni wokół kościoła. Dziękuję grupie o. Pio i grupie adorującej Najświętszy Sakrament w czwartki za systematyczną Adorację Najświętszego Sakramentu. To ładny zwyczaj w parafii, że co czwartek przez cały dzień jest możliwość Adoracji w kaplicy Matki Bożej Krzczonowskiej.

 Wszystkim parafianom jestem wdzięczny za Waszą całoroczną troskę o nasz Dom Boży. Wyraża się ona w trosce o jego czystość poprzez jego sprzątanie i piękno poprzez ofiarność. Zwyczaj sprzątania wg listy domów pokazuje pięknie, że traktujecie naszą Świątynię jak własny dom, o który przecież sami się troszczymy.

Jestem wdzięczny za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary, za waszą serdeczność i troskę o naszą parafię i jej potrzeby. Bóg zapłać!

Wszystkim Wam kochani parafianie, wam, którzy tu dzisiaj jesteście i tym, którzy pozostali w domach, życzę Szczęśliwego Nowego Roku.  Niech święty nasz Patron św. Stanisław BM Was i wszystkie rodziny naszej parafii otacza swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga, byśmy mogli świadczyć o łasce wiary w czasie podejmowanych przez nas obowiązków.

Za to co było słabe i niedobre przeprośmy teraz Pana Boga, a na koniec Nieszporów w celu podziękowania za otrzymane w ciągu roku dobrodziejstwa wyśpiewajmy dziękczynny hymn Ciebie, Boga wysławiamy.

Cytaty

Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 minut za późno... i zawsze zdąży. | ks. Piotr Pawlukiewicz

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.