Aktualności

1 Filipek Kazimierz Bryle
2 Rak Józef Bryle
3 Spyrka Elżbieta Cyrla
4 Brzezicki Stanisław Dziejce
5 Chęć Anna Dziejce
6 Pęcek Jan Korzenie
7 Basista Włodzimierz Morgi
8 Bylica Agnieszka Morgi
9 Jędrocha Andrzej Morgi
10 Tajs Franciszek Pierony
11 Zadora Dariusz Proszkowce
12 Zębol Krystyna Proszkowce
13 Piaściak Władysław Raki
14 Zając Franciszek Raki
15 Kobiałka Tadeusz Rusnaki
16 Śliz Jan Rusnaki
17 Śliz Marek Rusnaki
18 Funek Ryszard Spyrki
19 Róg Andrzej Tajsy
20 Hobot Edward Wójtowce
21 Juszczak Michał Wójtowce
22 Brzezicki Marek Wróble
23 Szczerbak Piotr Zagrody

Cytaty

Rozum bez wiary prowadzi do pychy, a wiara bez rozumu do powierzchownej duchowości | św. Jan Paweł II

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.