Wójt Gminy Tokarnia przypomina, że każdy właściciel lub zarządca budynku w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli domów jednorodzinnych jak i budynków niemieszkalnych np. lokali usługowo-handlowych, biur i innych .

Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku.

Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożyć deklarację osobiście w Urzędzie Gminy w Tokarni, pokój numer 6.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna, która będzie wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Informuję dodatkowo, że ankiety które były składane przez Państwa w wcześniej w Urzędzie Gminy nie zwalniają z obowiązku złożenia deklaracji .

Cytaty

Gdy ludzie mówili, że księża nie żyją tym, co głoszą, Tischner za Schopenhauerem powtarzał: "A czy widzieliście taki drogowskaz, który by szedł do miasta?". Jeśli ksiądz nie żyje tym, co głosi, nigdy nie zajdzie do nieba. Ale jeśli ludzie nie pójdą tam, gdzie wskazują księża, skończą tak samo. To jest mega smutne, kiedy lekarze umierają na to co leczą. Ale jeśli ludzie zniechęcą się do medycyny tylko dlatego, że lekarze nie chcą jej stosować na sobie, to dopiero będzie epidemia. | Ks. Wojciech Węgrzyniak

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.