Aktualności

Wójt Gminy Tokarnia przypomina, że każdy właściciel lub zarządca budynku w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli domów jednorodzinnych jak i budynków niemieszkalnych np. lokali usługowo-handlowych, biur i innych .

Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku.

Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożyć deklarację osobiście w Urzędzie Gminy w Tokarni, pokój numer 6.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna, która będzie wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Informuję dodatkowo, że ankiety które były składane przez Państwa w wcześniej w Urzędzie Gminy nie zwalniają z obowiązku złożenia deklaracji .